Home |  | Netwerk Mantelzorg Eindhoven

Netwerk Mantelzorg Eindhoven

Binnen Netwerk Mantelzorg Eindhoven vallen verschillende organisaties die zich bezighouden met de ondersteuning van mantelzorgers. De organisaties van het netwerk bieden een breed aanbod aan ondersteuning.

Organisaties
De gemeente Eindhoven is voorzitter van Netwerk Mantelzorg Eindhoven. Het netwerk bestaat uit de volgende organisaties:
1. Archipel
2. GGzE
3. GGD Brabant-Zuidoost
4. MEE Zuidoost Brabant
5. Meldpunt Vrijwillige Thuiszorg
6. Steunpunt Mantelzorg Verlicht
7. Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
8. Vitalis WoonZorg Groep
9. Lumensgroep
10. ZuidZorg

Mantelzorgcadeau
De organisaties in Eindhoven die samenwerken in Netwerk Mantelzorg Eindhoven vinden het werk van mantelzorgers belangrijk. Om hun waardering te uiten, hebben zij een mantelzorgcadeau ontwikkeld voor mantelzorgers die in Eindhoven wonen en mantelzorgers die iemand in Eindhoven verzorgen.
Het cadeau is een koffer gevuld met informatie over het aanbod van alle samenwerkende organisaties in Netwerk Mantelzorg Eindhoven. Uniek in de koffer is ...
lees hier meer informatie

Partners in Netwerk Mantelzorg Eindhoven

Gemeente Eindhoven
Stadhuisplein 10
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
T: 14 040
www.eindhoven.nl

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 810
5700 AV Helmond
www.ggdbzo.nl

GGzE Direct
Winston Churchilllaan 75
5623 KW Eindhoven
T 040 297 33 00
www.ggze.nl

MEE Zuidoost Brabant
Laan van Diepenvoorde 37-43
5682 LA Waalre
T: 040 214 04 04
www.meezuidoostbrabant.nl

Meldpunt Vrijwillige Thuiszorg
p.a. Raffeissenstraat 1
5611 CH Eindhoven
T: 040 237 69 83
www.vtz-eindhoven.nl

Steunpunt Mantelzorg Verlicht
De Witte Dame
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven
T: 08800 31 288
www.mantelzorgverlicht.nl

Stichting Zelfhulp Netwerk
Kronehoefstraat 21-29
5612 HK Eindhoven
T: 040 211 83 28
www.zelfhulpnetwerk.nl

Archipel
Ouverture 62
5629 PV Eindhoven
T: 040 248 63 24
www.archipelzorggroep.nl

Vitalis WoonZorg Groep
Herman Gorterlaan 300
5644 SR Eindhoven
T: 0800 245 64 56
www.vitalisgroep.nl

Lumensgroep
Don Boscostraat 4
5611 KW Eindhoven
T: 040 219 33 00
www.lumensindebuurt.nl

ZuidZorg
De Run 5601
5500 BD Veldhoven
T: 040 230 85 38
www.zuidzorg.nl

 

Steunpunt Mantelzorg VerlichtClausplein 10 5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl

Workshop ‘Met eigen kracht je mantelzorg verlichten’Mantelzorger zijn betekent ook dat je te maken krijgt met verlies: o.a. de lichamelijke en geestelijke afwezigheid van je zorgvrager, verlies van dromen of idealen en verlies van contacten. Hoe reageer je op een leven vol veranderingen. Waar liggen mijn eigen kracht en kwaliteiten om mijn leven richting en verlichting te geven?

De workshop vindt plaats op 17 mei van 10.00 tot 15.30 uur. Voor meer informatie en voor aanmelding graag contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Verlicht. De kosten van de workshop zijn 10 euro inclusief lunch.