Home

Wegwijs in alle informatie

Je vindt hier een overzicht van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers in Eindhoven.
Het aanbod is ingedeeld in: informatie, advies en begeleiding, emotionele ondersteuning, educatieve ondersteuning, praktische ondersteuning, materiële ondersteuning, respijtzorg en financiële tegemoetkomingen.
In de tekst wordt regelmatig verwezen naar de organisatie waar je meer informatie kunt krijgen.

Je vindt informatie over belangenbehartiging in het blok Mantelzorg in het kort / belangenbehartiging. 

Steunpunt Mantelzorg VerlichtClausplein 10 5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl