Home

Ondersteuningsaanbod van verschillende organisatie's

In dit blok staat de mantelzorgondersteuning in Eindhoven zoals dat door de partners in Netwerk Mantelzorg Eindhoven wordt aangeboden. Per hoofdstuk zijn de verschillende activiteiten terug te vinden.

Hulpverleners en doorverwijzers kunnen een papieren 'Beknopt overzicht' van het aanbod aanvragen bij het Steunpunt (gratis, tegen verzendkosten).

Steunpunt Mantelzorg VerlichtClausplein 10 5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl