Home

Ondersteuningsaanbod van verschillende organisatie's

In dit blok staat de mantelzorgondersteuning in Eindhoven zoals dat door de partners in Netwerk Mantelzorg Eindhoven wordt aangeboden. Per hoofdstuk zijn de verschillende activiteiten terug te vinden.

Hulpverleners en doorverwijzers kunnen een papieren 'Beknopt overzicht' van het aanbod aanvragen bij het Steunpunt (gratis, tegen verzendkosten).

Steunpunt Mantelzorg VerlichtClausplein 10 5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl


 

Workshop Mindfulness, 4 Juni van 10.00 tot 15.30 uur
Workshop Mindfullness voor mantelzorgers
Helpt om de balans te vinden in de zorg voor een ander en voor jezelf.

Datum: 4 juni 2018
Tijd: 10.00 – 15.30 uur
Kosten: 10 euro
Steunpunt Mantelzorg Verlicht
Clausplein 10 Eindhoven

Informatie en aanmelden via tel.
0880031288 of via email:
info@mantelzorgverlicht.nl
Afbeeldingsresultaat voor mindfulness