Home

Ondersteuningsaanbod van verschillende organisatie's

In dit blok staat de mantelzorgondersteuning in Eindhoven zoals dat door de partners in Netwerk Mantelzorg Eindhoven wordt aangeboden. Per hoofdstuk zijn de verschillende activiteiten terug te vinden.

Hulpverleners en doorverwijzers kunnen een papieren 'Beknopt overzicht' van het aanbod aanvragen bij het Steunpunt (gratis, tegen verzendkosten).

Steunpunt Mantelzorg VerlichtClausplein 10 5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl

GEEN spreekuur van 17 juli tot 28 augustusin verband met zomervakantie. Maar het steunpunt is op werkdagen natuurlijk bereikbaar!

 

AANVRAAG MANTELZORGCOMPLIMENT
In 2017 wordt het Eindhovense Mantelzorgcompliment wederom als waardering aan mantelzorgers verstrekt. De criteria om voor het Mantelzorgcompliment in aanmerking te komen zijn vergelijkbaar met 2016.
Als je hier doorklikt kun je een nieuw Mantelzorgcompliment aanvragen tot uiterlijk 1 november 2017. Is er eerder een Mantelzorgcompliment ontvangen, neem dan contact op met het steunpunt.

NIEUW MANTELZORGCOMPLIMENT AANVRAGEN

lees meer