Home

Ondersteuningsaanbod van verschillende organisatie's

In dit blok staat de mantelzorgondersteuning in Eindhoven zoals dat door de partners in Netwerk Mantelzorg Eindhoven wordt aangeboden. Per hoofdstuk zijn de verschillende activiteiten terug te vinden.

Hulpverleners en doorverwijzers kunnen een papieren 'Beknopt overzicht' van het aanbod aanvragen bij het Steunpunt (gratis, tegen verzendkosten).

Steunpunt Mantelzorg VerlichtClausplein 10 5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl

AANVRAAG MANTELZORGCOMPLIMENT
In 2017 wordt het Eindhovense Mantelzorgcompliment wederom als waardering aan mantelzorgers verstrekt. De criteria om het Mantelzorgcompliment aan te vragen zijn: voor minstens 8 uur per week, 3 maanden aaneengesloten meer dan gebruikelijke zorg geven aan een zorgvrager in Eindhoven.

Als je doorklikt kun je een nieuw Mantelzorgcompliment aanvragen tot uiterlijk 1 november 2017. Is er eerder een Mantelzorgcompliment ontvangen, neem dan contact op met het steunpunt.

NIEUW MANTELZORGCOMPLIMENT AANVRAGEN

lees meer