Home | Agenda

dinsdag 15 juni 2021 10.00 - 11.30 uur 

Contactgroep ONLINE in de ochtend


ONLINE

Door de Covid19 maatregelen is het nog steeds lastig om fysieke bijeenkosmten te organiseren. WEl is gebleken dat de gehoefte bestaat om met mantelzorgers / lotgenoten onderling informatie te delen en ervaringen uit te wisselen. 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht heeft daarom de Contactgroep Online in het leven geroepen. Onder begeleiding van een mantelzorgconsulent kunnen we elkaar -weliswaar online- toch even ontmoeten. 
 

Deze bijeenkomsten zullen gaan via Teams. Vindt je het leuk om met andere mantelzorgers in gesprek te gaan? Meld je dan aan voor de bijeenkomst.
De bijeenkomsten kun je los volgen maar je mag ook aan meerdere bijeenkomsten deelnemen.
Je ontvangt van te voren een korte instructie per mail samen met de uitnodiging / link. 

Steunpunt Mantelzorg VerlichtClausplein 10 5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl