Home | Agenda

vrijdag 9 december 2022 13.30 - 15.30 uur 

Creatieve koffie: Winters groen (9 dec. middag)


De Mortel, Savoiepad 14 in Eindhoven

Onder enthousiaste begeleiding van Wendy Vos worden de mooiste groene creaties gemaakt.
Locatie volgt.

Creatieve koffie activiteiten vinden steeds in series van drie plaats. Dit is om zoveel mogelijk mantelzorgers de gelegenheid te geven om hier aan deel te nemen. Je kunt je echter maar voor een van de drie datums inschrijven.

Eigen bijdrage €2,50 vooraf over te maken op rekening NL66BNGH0285023578 ten name van GGD Brabant-Zuidoost onder vermelding van Creatieve koffie + datum.


Ik wil me aanmelden voor deze activiteit.
Ben je bekend bij het steunpunt? Dan hoef je alleen het nummer in te vullen dat op je mantelzorgpas staat.
pasnummer
 
voornaam
tussenvoegsel
achternaam *]
email *]
adres *]
huisnummer *]
toevoeging
postcode *]
plaats *]
telefoon *]
geboortedatum *]

Steunpunt Mantelzorg VerlichtClausplein 10 5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl