Home | Agenda

woensdag 19 februari 2020 10.00 - 12.00 uur 

Ondersteuningsgroep voor ex mantelzorgers (1)


De Witte Dame, Clausplein 10 Eindhoven

Een thematische groep voor mantelzorgers die in de afgelopen periode degene die zij verzorgen, verloren hebben. Het uitgangspunt is het opnieuw en actief oppakken van je leven na de zorg. Hoe ga je daar zo goed mogelijk mee om. 
Deelnemers worden aangemoedigd om via opdrachten een actieve bijdrage te leveren.
 

De vier bijeenkomsten vinden plaats op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De eerste bijeenkomst start op 19 februari. De volgende bijeenkomsten vinden plaats op 4 maart, 18 maart en 1 april.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Steunpunt Mantelzorg VerlichtClausplein 10 5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl

Activiteiten 2020Overzicht van alle activiteiten die door het Steunpunt Mantelzorg Verlicht worden georganiseerd in 2020.

Ga hier naar de agenda

Haal hier de brochure op (PDF)