Home | Agenda

woensdag 4 november 2020 10.00 - 12.00 uur 

Ondersteuningsgroep voor ex mantelzorgers (4)


De Witte Dame, Clausplein 10 Eindhoven

Een thematische groep voor mantelzorgers die in de afgelopen periode degene die zij verzorgen, verloren hebben. Het uitgangspunt is het opnieuw en actief oppakken van je leven na de zorg. Hoe ga je daar zo goed mogelijk mee om. 
Deelnemers worden aangemoedigd om via opdrachten een actieve bijdrage te leveren.
 

De vier bijeenkomsten vinden plaats op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De eerste bijeenkomst start op 9 september. De volgende bijeenkomsten vinden plaats op 23 september, 7 oktober en 4 november.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Steunpunt Mantelzorg VerlichtClausplein 10 5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl


 

10 november Dag van de Mantelzorg
Mantelzorgers BEDANKT
Verteld worden dat je gewaardeerd wordt,
is het eenvoudigste en tegelijkertijd misschien wel het meest waardevolle
wat je te horen kunt krijgen.
Bedankt voor wie je bent, voor alles wat je doet.