Home | Doelgroepen

Mantelzorgers van mensen met dementie

Vergeetachtigheid of dementie?

Wanneer is er meer aan de hand dan enkel ouderdomsvergeetachtigheid?
Bij vergeetachtigheid is er sprake van relatief normale geheugenklachten. De vergeetachtigheid verstoord niet het dagelijkse leven. 
Bij dementie is de vergeetachtigheid dusdanig erg dat iemand essentiële dingen gaat vergeten.

Welke klachten spelen er bij dementie?
Problemen met het geheugen
Het geheugen wordt aangetast bij dementie. Hierdoor zal iemand dingen niet meer goed onthouden en herinneren. Het geheugen zal steeds meer afnemen, waardoor iemand ook steeds meer moeite krijgt met simpele dagelijkse handelingen. 

Stemmingswisselingen
Het sociale gedrag neemt af en iemand is meer bezig met zichzelf. Door de veranderingen die in de hersenen plaatsvinden, kunnen ook emoties veranderen. Karaktereigenschappen kunnen hierdoor versterkt worden. Denk hierbij aan het ervaren van emotionele gevoelgens en plotselinge woedeuitbarstingen, maar ook extra lief zijn.

Moeite met oriëntatie en tijd
Gevoel voor tijd en ruimte vervaagd. Iemand met dementie zal snel vergeten welke dag het is. Men verdwaalt langzaam in een vertrouwde en bekende omgeving.

Problemen met denken
Situaties inschatten, logisch denken, taalvermogen en handelingen worden lastiger voor degene met dementie.


Hoe kun je als mantelzorger hiermee omgaan?
Praat over de situatie met uw omgeving en schroom niet om vragen te stellen aan instanties of uw huisarts. Verdiep uzelf in het verloop van de ziekte en andere praktische zaken. 

Zoek passende activiteiten die u en degene die u verzorgt samen kunnen doen. Leg hierbij de focus op wat nog wel kan. Denk hierbij aan samen wandelen of muziek luisteren.

Pas uw communicatie aan. Houd rekening met de beperkingen die dementie met zich meebrengt. Gebruik daarom korte zinnen, stel geen moeilijke vragen en kijk degene aan als u tegen hem of haar praat.

Maak gebruik van lotgenoten contact. Het helpt om te praten met anderen die in een soortgelijke situatie zitten.

Waar kan ik terecht
Bij het Steunpunt Mantelzorg Verlicht  kunt u gratis terecht met al uw vragen over mantelzorg. Ook bieden wij een luisterend oor. Wij hebben mantelzorgconsulenten die gespecialiseerd zijn op het thema dementie. U kunt altijd een afspraak maken voor een individueel gesprek. Ook organiseren we regelmatig ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers van mensen met dementie.
  

Steunpunt Mantelzorg VerlichtClausplein 10 5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl

Activiteiten 2023Overzicht van alle activiteiten die het Steunpunt Mantelzorg Verlicht organiseerd in 2023.

Ga hier naar de agenda

Haal hier de brochure op (PDF)