Home | Ondersteuning | Praktische hulp

Praktische hulp

Soms is het prettig en soms is het noodzakelijk dat er ‘extra’ handen zijn om zorg te delen.
Als je gewend bent voor iemand in je naaste omgeving te zorgen, kan het juist een hele stap zijn om hulp van buiten in te roepen. Toch kan het zinvol zijn om gebruik te maken van praktische ondersteuningsmogelijkheden. Vaak is deze hulp gericht op de zorgontvanger, maar kan het ook verlichting in de taken van de mantelzorger brengen. Sommige hulp wordt geboden door vrijwilligers, andere door betaalde beroepskrachten.

• Hulp bij het huishouden
• Hulp bij verzorging en verpleging
• Vervoer
• Hulpmiddelen
• Wonen
• Domotica
• Maaltijdvoorziening
• Hand- en spandiensten

De gemeente is verantwoordelijk voor een aantal taken via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015. Hieronder vallen de hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en verplaatsingsmiddelen. Mensen kunnen met al deze ondersteuningsvragen terecht bij het WIJteam in hun wijk. De mensen die in deze WIJteams werken worden generalisten genoemd en hebben een brede kennis op het gebied van zorg en welzijn. Ze komen bij de mensen thuis voor het zogenoemde ‘keukentafel gesprek’ waarbij ook de mantelzorger van harte welkom is. Tijdens dit gesprek wordt in kaart gebracht wat mensen zelf kunnen en wat ze nodig hebben. Voor taken die niet door het eigen netwerk kunnen worden ingevuld biedt de gemeente ondersteuning en wordt er een Wmo-indicatie gegeven. Voor de meeste Wmo voorzieningen moet een eigen bijdrage betaald worden.

Als je in gesprek gaat met WIJeindhoven en je wilt hierbij ondersteund worden kun je gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze ondersteuning is kosteloos en kun je vinden op de website van de gemeente Eindhoven. Voor vragen neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg Verlicht.

 

Steunpunt Mantelzorg VerlichtClausplein 10 5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl