Home

Folders en producten

Het steunpunt heeft veel informatie over mantelzorgondersteuning beschikbaar op papier. Al het informatiemateriaal is gratis aan te vragen per telefoon of mail. Of je kunt het hieronder downloaden.


Eigen verklaring avondklok
Om tijdens de avondklok 21.00 tot 4.30 uur niet verpaatsbare en noodzakelijke mantelzorg te kunnen verlenen is het noodzakelijk om een 'Eigen verklaring avondklok' bij je te hebben.
Neem dit ingevulde formulier uitgeprint of digitaal mee als je tijdens de avondklok mantelzorg moet verlenen. 

Wegwijzer voor mantelzorgers
geeft informatie aan mantelzorgers over de sociale kaart.

Adressenbijlage Wegwijzer voor mantelzorgers
geeft de contactgegevens van organisaties die in de Wegwijzer genoemd zijn.

Als voor het baasje gezorgd moet worden
Onderzoek door de Open Universiteit

Waar de helden zijn.
Flyer van een documentaire over het leven van een kind dat extra zorg nodig heeft.

Zorg Buddy
informatiefolder over project Zorg Buddy van GGD Brabant

Zorg je voor een ander
beschrijft welke ondersteuning je kunt verwachten van Steunpunt Mantelzorg Verlicht.

De folder is ook in drie talen vertaald:
Türkçe versiyonu: Bir baskasina bakiyorsaniz?  
click for the English version:  You take care of someone? 
cliquez  pour la version Francaise: Vous prenez quelq'un en charge?

Ondersteuning en activiteiten 2020
vermeldt per kalenderjaar alle activiteiten en ondersteuning die het steunpunt organiseert.

Elke dag een held
vraagt aandacht voor jonge mantelzorgers.

Hoe gaat het met jou
vraagt aandacht voor jonge mantelzorgers.
ZOOM bijeenkomst in Eindhoven op 9 oktober.

Mnieuws
de nieuwsbrief voor mantelzorgers verschijnt 3 maal per jaar voor mantelzorgers en belangstellenden.

Dag van de Mantelzorg
10 november is het de landelijke Dag van de Mantelzorg.
Het steunpunt mantelzorg verlicht organiseert rond deze dag verschillende activiteiten om mantelzorgers te waarderen voor de zorg die ze geven.

Mantelzorgboek
Dit mantelzorgboek kan je gebruiken als checklist bij het overdrage van de zorg.

Samen even uit de zorg
biedt de mantelzorger samen met diens zorgvrager een ontspannen activiteit aan.

Inschrijfformulier
Ga naar inschrijven en schrijf je zo in als mantelzorger.
Geef je de voorkeur aan een papieren formulier, neem dan contact op met het steunpunt.

Steunpunt Mantelzorg VerlichtClausplein 10 5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl