Home | Doelgroepen | Allochtone mantelzorgers

Allochtone mantelzorgers

Allochtone mantelzorgers in Eindhoven
Eindhoven telt 26.000 Mantelzorgers waarvan ongeveer 20% niet westerse allochtonen zijn.
Het kan zijn dat je al op jonge leeftijd bent begonnen met extra aandacht geven aan je ouders. Bijvoorbeeld, als ze een taalprobleem hebben ga je mee naar verschillende instanties, zoals de dokter, gemeente of ziekenhuis. Al ben je dan nog een kind, word je al snel als volwassene behandeld. Mogelijk is het voor jou bijna vanzelfsprekend om je te ontfermen over familieleden en vrienden die op een of andere manier steun of zorg nodig hebben.

Mantelzorgers van niet-westerse herkomst zijn vaak extra kwetsbaar. Vooral als mensen de Nederlandse taal niet goed machtig zijn en als zij de juiste ondersteuning niet weten te vinden, bestaat er een groter risico op overbelasting.

Uit onderzoek blijkt dat er een aantal redenen zijn waarom allochtone mantelzorgers niet de juiste ondersteuning krijgen.
  • Ze vragen geen hulp, dit zou betekenen dat ze gefaald hebben.
  • Mantelzorgers zijn onbekend met hoe zorg en ondersteuning is georganiseerd in Nederland.
  • De taalbarrière, de vaktaal die in de zorg gebruikt wordt en een gebrek aan assertiviteit maakt het moeilijk om een zorgvraag goed te formuleren.
  • Mantelzorgers en hulpverleners hebben vaak een andere manier van ziekte- en zorg beleving. Hierdoor kan wantrouwen ontstaan en voelen mantelzorgers zich niet altijd begrepen. 
  • Minder informatie in het eigen netwerk. Mantelzorgondersteuning is meestal in de eigen gemeenschap onvoldoende bekend.

Mantelzorgers die vastlopen in hun zorgtaken, kunnen terecht bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht in Eindhoven. Bij het steunpunt zijn diverse mantelzorg consulenten werkzaam, van wie er één is gespecialiseerd in vragen van allochtone mantelzorgers.

Begrijpelijk contact
Nuran Bakir van Steunpunt Mantelzorg Verlicht kent veel van deze knelpunten en kan adviseren hoe de zorg dragelijker te maken wanneer deze te zwaar wordt. Nuran spreekt Nederlands en Turks. Je kunt Nuran bereiken via tel. 0880031288

In M-nieuws 27 wordt ook aandacht besteed aan allochtone mantelzorgers.


 

Steunpunt Mantelzorg VerlichtClausplein 10 5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl

Activiteiten 2020Overzicht van alle activiteiten die door het Steunpunt Mantelzorg Verlicht worden georganiseerd in 2020.
In verband met de Corona maatregelen zijn alle activiteiten tot 1 juli uitgesteld.

Ga hier naar de agenda

Haal hier de brochure op (PDF)

Maak je eigen placematWeemen Web Print Promo is maatschappelijk betrokken en wil mantelzorgers op een persoonlijk manier verbinden met hun naaste.

Maak een persoonlijke placemat. Ga naar www.verzachteenzaamheid.nl Kies een ontwerp. Upload je eigen foto's en zet er een boodschap bij. Kies bij organisatie en locatie 'GGD Mantelzorg Verlicht'. Weemen zorgt gratis voor de productie. Wij zorgen ervoor dat het bij jou terecht komt.