Home | Doelgroepen | Werkende mantelzorgers

Werkende mantelzorgers


Werkende mantelzorgers en risico’s op overbelasting
Mantelzorg combineren met werk. Binnen het geven van mantelzorg is het één van de grootste uitdagingen waar mantelzorgers voor staan. Gemiddeld zo’n 17 uur per week verlenen mantelzorgers met een betaalde baan mantelzorg. En die zorg is dikwijls ruim verspreid over de week. Dus om te zorgen dat je als mantelzorger niet overbelast raakt, is een goed evenwicht tussen zorg, werk en ontspanning belangrijk.

Voor mensen die zowel werknemer als mantelzorger zijn heeft het Academisch Medisch Centrum (AMC) een zelfhulpcursus 'Werk en Mantelzorg' ontwikkeld.
Deze gratis cursus kun je uitvoeren via www.amc.nl/mantelzorgstress.

Mogelijk ben je als werkende mantelzorger op zoek naar advies of ondersteuning. Neem gerust contact op met Steunpunt Mantelzorg Verlicht.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
Bijna één op de zes werknemers combineert een baan met mantelzorgtaken. Hoe kun je voorkomen dat deze steeds groter wordende groep medewerkers zich (kortstondig) ziekmeldt? Of zelfs langdurig uit het arbeidsproces verdwijnt als gevolg van bijvoorbeeld een burnout? Het is raadzaam om als werkgever preventief te handelen en een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te ontwikkelen. Dit vraagt niet om een heel nieuw beleid. Het is n.l. een onderdeel van een reeds bestaand personeelsbeleid binnen een bedrijf of organisatie. Het draagt bij aan een organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben om betaald werk met vaak intensieve zorgtaken te combineren.

Binnen een mantelzorgvriendelijke organisatie
• is het thema Mantelzorg bekend en bespreekbaar;
• zijn de verlofregelingen bekend en worden deze actief toegepast;
• zoeken leidinggevenden en medewerkers samen met de werkende mantelzorger naar maatwerkoplossingen.

Een belangrijk punt is ook om op te merken of er een angstcultuur binnen het bedrijf of de organisatie heerst. Angst bij mantelzorgende werknemers om hun baan te verliezen of een negatieve beoordeling te krijgen, wanneer zij de problematiek rond hun werk en mantelzorg bespreekbaar maken. Mantelzorgvriendelijk beleid maakt het werkende mantelzorgers mogelijk om hun werk en mantelzorg vol te houden.

Werkgevers kunnen bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht in Eindhoven terecht voor informatie en advies over werkende mantelzorgers. Aan de hand van de volgende checklist kun je zien hoe mantelzorgvriendelijk jouw organisatie is.

Werk- en verlofregelingen in het kort
In veel cao’s zijn afspraken gemaakt voor een betere balans tussen werk en privé. Hierin zijn soms afspraken over flexibel of deeltijd werken vastgelegd.
Er staat vaak aangegeven op welke verlofregelingen je recht hebt, zoals:

• Calamiteitenverlof
• Kortdurend zorgverlof
• Langdurend zorgverlof
• Overige regelingen/afspraken


Meer weten?
Bekijk eens de volgende links:

Gezondheidsplein: Hoe combineer ik mantelzorg met mijn werk?

Lees meer op de website

MantelzorgNL werk en mantelzorg

Lees meer op de website

Werk en mantelzorg inspireert, faciliteert en verbindt

Lees meer op de website

Steunpunt Mantelzorg VerlichtClausplein 10 5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl


 

Activiteiten 2024Overzicht van alle activiteiten die het Steunpunt Mantelzorg Verlicht organiseerd in 2024.

Ga hier naar de agenda

Haal hier de brochure op (PDF)