Home | Doelgroepen | Werkende mantelzorgers

Werkende mantelzorgers

Werkende mantelzorgers en risico’s op overbelasting

Mantelzorg combineren met werk. Het is één van de grootste uitdagingen waar mantelzorgers voor staan. Gemiddeld verlenen mantelzorgers met een betaalde baan zo’n 17 uur per week mantelzorg. En die zorg is uitgesmeerd over de week. Dus om te zorgen dat je als mantelzorger niet overbelast raakt, is een goed evenwicht tussen zorg, werk en ontspanning belangrijk.

Voor mensen die zowel werknemer als mantelzorger zijn heeft het Academisch Medisch Centrum (AMC) een zelfhulpcursus 'Werk en Mantelzorg' ontwikkeld.
Deze cursus kun je gratis doen via www.amc.nl/mantelzorgstress

Mogelijk ben je als werkende mantelzorger op zoek naar advies of ondersteuning. Neem gerust contact op met Steunpunt Mantelzorg Verlicht.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Bijna één op de zes werknemers combineert een baan met mantelzorgtaken. Om te voorkomen dat deze steeds groter wordende groep medewerkers zich (kortstondig) ziekmeldt. Of zelfs langdurig uit het arbeidsproces verdwijnt als gevolg van bijvoorbeeld een burnout. Dan is het raadzaam om als werkgever preventief te handelen en een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te ontwikkelen. Dit vraagt niet om een heel nieuw beleid. Het is n.l. een onderdeel van een reeds bestaand personeelsbeleid binnen een bedrijf of organisatie. Het draagt bij aan een organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben betaald werk met vaak intensieve zorgtaken te combineren.

Binnen een mantelzorgvriendelijke organisatie:
• is het thema bekend en bespreekbaar.
• zijn de verlofregelingen bekend en worden deze actief toegepast.
• zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen.

Belangrijk is ook om op te merken dat er geen angstcultuur binnen een bedrijf of organisatie heerst. Werknemers moeten de problematiek rond werk en mantelzorg bespreekbaar durven maken. Zij zouden niet bang hoeven te zijn om hun baan te verliezen.

Werkgevers kunnen bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht in Eindhoven terecht voor informatie en advies over werkende mantelzorgers. Aan de hand van de volgende checklist kun je zien hoe mantelzorgvriendelijk jouw organisatie is.

Werk- en verlofregelingen in het kort

In veel cao’s zijn ook afspraken gemaakt voor een betere balans tussen werk en privé. Hierin zijn soms afspraken over flexibel of deeltijd werken vastgelegd.
Er staat vaak ook aangegeven op welke verlofregelingen je recht hebt, zoals:

• Calamiteitenverlof
• Kortdurend zorgverlof
• Langdurend zorgverlof
• Overige regelingen/afspraken


Meer weten?
Bekijk eens de volgende links:

Gezondheidsplein

Hoe combineer ik mantelzorg met mijn werk?
Lees meer op de website

Steunpunt Mantelzorg VerlichtClausplein 10 5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl

AANVRAAG MANTELZORGCOMPLIMENT
In 2017 wordt het Eindhovense Mantelzorgcompliment wederom als waardering aan mantelzorgers verstrekt. De criteria om voor het Mantelzorgcompliment in aanmerking te komen zijn vergelijkbaar met 2016.
Als je hier doorklikt kun je een nieuw Mantelzorgcompliment aanvragen. Is er eerder een Mantelzorgcompliment ontvangen, neem dan contact op met het steunpunt.

NIEUW MANTELZORGCOMPLIMENT AANVRAGEN

lees meer