Home | Ondersteuning | Financiën

Financiën

Mantelzorg en financiën kan op twee manieren besproken worden. Aan de ene kant heb je de financiële zaken die veel mantelzorgers overnemen van degene die zij verzorgen. Aan de andere kant heb je de kosten die gemaakt worden en waar verschillende regelingen voor bestaan.
 

Overnemen van financiële zaken
Als mensen niet meer in staat zijn zelf hun financiële belangen te behartigen lopen zij risico door ondoordachte beslissingen. Ook kunnen zij slachtoffer worden van misbruik door derden. Het is van belang om de persoon te beschermen maar ook om hem of haar in zijn waarde te laten. Veel mantelzorgers zullen vroeg of laat merken dat degene die ze verzorgen moeite krijgt met het regelen van de financiën. Ondertekende acceptgiro’s komen terug omdat de bank de gezette handtekening niet accepteert of geld pinnen blijkt niet meer mogelijk.
In de praktijk worden de financiële taken vaak gewoon overgenomen door een familielid. Maar het gebruiken van de pincode van iemand anders is officieel strafbaar en kan voor problemen zorgen. Als er niets geregeld is kan alleen de persoon in kwestie de financiële zaken regelen. Als mantelzorger sta je hier volledig buiten. Vooral als meerdere mensen de zorg delen of als het geheugen van de zorgontvanger niet meer zo goed is, is het verstandig om een aantal zaken op tijd te regelen zoals:
• Een en/of rekening openen
• Volmacht opstellen
• Levenstestament
• Bewindvoering
• Onder curatele stellen
• Regeling t.a.v. eigen bijdrage


Financiële vergoedingen
Een ziekte of handicap kan extra kosten met zich meebrengen. Denk aan medicijnen, behandelingen, hulpmiddelen of woningaanpassingen. Het is mogelijk dat je als mantelzorger meer kosten gaat maken, bijvoorbeeld door meer was of extra reizen. Tevens kan je inkomen veranderen doordat je minder gaat werken of helemaal stopt. Er zijn verschillende vormen van financiële ondersteuning. Sommige zijn specifiek voor mantelzorgers, andere zijn meer gericht op de zorgontvanger, maar ontlasten de mantelzorger ook.
• Persoonsgebonden budget
• Belasting
• Regelingen voor minima


Ondersteuningsmogelijkheden op financieel gebied
Een aantal organisaties heeft veel kennis en ervaring met het aanvragen van financiële tegemoetkoming of andere kwesties die met geld te maken hebben. Je kunt gebruik maken van de volgende mogelijkheden.
• Vrijwillige Hulpdienst en Humanitas
• Vrijstelling van sollicitatieplicht
• Sociaal Raadsliedenwerk (SRW)
• Tweemaal kinderbijslag bij intensieve zorg (voorheen TOG)
• MantelzorgNL

 

Steunpunt Mantelzorg VerlichtClausplein 10 5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl

AANVRAAG MANTELZORGCOMPLIMENT 2024
Het Eindhovens Mantelzorgcompliment kan weer worden aangevraagd. Zorg je voor iemand in Eindhoven voor minstens 8 uur per week en minimaal 3 maanden? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan.

Je kunt tot uiterlijk 1 november 2024 het compliment aanvragen. Dit kan via de computer. Let op! Gebruik hiervoor geen telefoon of tablet. Als je aanvraag goed is binnengekomen, ontvang je hiervan een bevestiging via de post.
NIEUW MANTELZORGCOMPLIMENT AANVRAGEN

lees meer
Activiteiten 2024Overzicht van alle activiteiten die het Steunpunt Mantelzorg Verlicht organiseerd in 2024.

Ga hier naar de agenda

Haal hier de brochure op (PDF)